El centre

El centre

L'equitació social

La socialització és el procés psicosocial mitjançant el qual un individu adquireix les normes de conducta, els valors imperants i la cultura d'un determinat grup social. De durada variable, el procés es concentra en els primers anys de vida, quan hi ha més aprenentatge per imitació; després queda integrat dintre l'educació.

Amb la socialització es produeix la transmissió dels diferents rols i creences entre generacions, tot i que no exclou el canvi social. Els agents de socialització poden ser molt diversos: família, escola mitjans de comunicació...
Se sol distingir entre socialització primària, que prové de l'entorn més immediat del nen en els seus primers anys de vida (escola bressol i família), la secundària, on s'amplien els agents i poden aparèixer conflictes de valors i idees i la terciària, que es produeix mitjançant xarxes lliurement triades.
L'equitació social és la combinació de la tècnica de la equitació i el coneixement del món del cavall amb la necessitat d'educar i/o reeducar determinades actituds personals o d'un col·lectiu.L'objectiu principal de l'equitació social és el d'aprofitar la relació amb el cavall com a mediador ja que és capaç d'estimular el caràcter social d'una persona tímida o amb bloquejos afectius, ajudant a acceptar-nos a nosaltres mateixos tal i com som ja que ells no fan cap tipus de selecció.
Deixant de part la part científica el que anem a buscar és que els alumnes aprenguin a compartir aquella activitat que fan setmanalment o quinzenalment de forma individual. Es comparteixen els mateixos professionals, el material i les instal·lacions. Això és un pas molt important per aprendre després a compartir a la vida diària. S'utilitzen els dos rols, primer mana un i després l'altre, aprenent així a respectar els nostres companys.

A les fotografies els nostres nois: En Ricard i en Seferino, En Joan, la Mònica i en Sergi i en Roger i L'Iu fent un massatge a la Neu la Carla i en Sergi.
Les Estrelles especials la Darling i la Neu.