El centre

El centre

Crida- Llamamiento

El teu gest pot salvar la vida del nostre fill Joel de 6 anys a qui li van diagnosticar, el dia 30 de març d'enguany, una leucèmia mieloide aguda amb monosomia del cromosoma 7.
Només un trasplantament el proper mes de setembre d'un donant compatible de medul·la òssia o de cordó umbilical li pot salvar la vida.
Poc a poc i amb moments molt durs a l'Hospital Sant Joan de Déu en Joel ha superat amb èxit totes les quimioteràpies preparatòries.
A finals del mes d'agost ha d'ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron per, en cas de tenir donant compatible, fer-li el trasplantament.


Fa poc, però, hem tingut una notícia molt feridora: els dos donants de medul·la òssia que hi ha havia compatibles s'han fet enrera, un d'ells per raons mèdiques.
No ens queda quasi temps perquè en Joel no pot esperar, necessitem donants de medul·la òssia o de cordó umbilical el més urgent possible: Demà pot ser massa tard.
A nivell estadístic ens diuen que és molt difícil que trobem donants compatibles en tan poc temps, però, també a nivell estadístic era difícil que tingués una leucèmia mieloide.


Fem una crida doncs, a que us feu donants de medul·la òssia o de cordó umbilical. El primer pas és un simple anàlisi. Feu-vos-en a consciència i sobretot no us feu enrera. Formareu part d'una base de dades anònima de donants i quan més n'hi hagi, més possibilitats hi haurà que en Joel o altres persones puguin tenir una nova oportunitat de viure. Més informació: http://www.fcarreras.org o al telèfon 900 32 33 34

Sandra i JoanP.D.: Us agrairem de tot cor que feu córrer aquest correu als vostres amics, familiars o a qui ho creieu oportú


Tu gesto puede salvar la vida de nuestro hijo Joel de 6 años a quién le diagnosticaron, el día 30 de marzo de este año, una leucemia mieloide aguda con monosomía del cromosoma 7.

Sólo un trasplante el próximo mes de septiembre de un donante compatible de médula ósea o de cordón umbilical puede salvarle la vida.

Poco a poco y con momentos muy duros en el Hospital Sant Joan de Déu Joel ha superado con éxito todas las quimioterapias preparatorias.

A finales del mes de agosto debe ingresar en el Hospital Vall d'Hebron para, en caso de tener donante compatible, hacerle el trasplante.


Hace poco, nos ha llegado una muy mala noticia: los dos donantes de médula ósea que había compatibles se han hecho atrás, uno de ellos por razones médicas.

No nos queda casi tiempo porqué Joel no puede esperar, necesitamos donantes de médula ósea o de cordón umbilical lo más urgentemente posible: Mañana puede ser demasiado tarde.

A nivel estadístico nos dicen que es muy difícil que encontremos donantes compatibles en tan poco tiempo, pero, también a nivel estadístico era difícil que tuviese una leucemia mieloide.

Hacemos un llamamiento pues, a que os hagáis donantes de médula ósea o de cordón umbilical. El primer paso es un simple análisis. Hacedlo a conciencia y sobre todo no os echéis atrás. Formaréis parte de una base de datos anónima de donantes y cuando más haya, más posibilidades habrá de que Joel u otras personas puedan tener una nueva oportunidad de vivir. Más información: http://www.fcarreras.org o en el teléfono 900 32 33 34


Sandra y Joan

PD: Os estaremos agradecidos de todo corazón si enviais este correo a vuestros amigos, familiares o a quien creáis oportuno