El centre

El centre

Exposició d'una amiga nostra