El centre

El centre

Equitació terapèutica


L’equitació terapèutica constitueix una modalitat de tractament complementari de rehabilitació que utilitza el cavall com a mediador i facilitador per a millorar la qualitat de vida de persones amb necessitats educatives i terapèutiques especials com poden ser: discapacitat física, discapacitat psíquica, problemes de salut mental, o problemes d’exclusió social. La intervenció que es du a terme és integral, ja que implica totes les àrees de desenvolupament de la persona i una intervenció professional multidisciplinària (salut, educació i equitació).


En Pau va voler experimentar com a voluntari i també fent una sessió els benefici de l'equitació terapèutica.


 

També pot convertir-se en una activitat complementària a les reeducacions ordinàries per a aquells nens i nenes que presenten dificultats d’aprenentatge escolar, sobretot en l’adquisició de la lectura i l’escriptura. Aquestes dificultats d’aprenentatge s’han de definir com a desordre en un o més dels processos psicològics bàsics que intervenen en la comprensió o en la utilització del llenguatge oral o escrit i que no vénen donats per discapacitats motrius, auditives, visuals i / o retràs mental. Estimula els músculs i les articulacions, i a més a més, el contacte amb el cavall aporta facetes terapèutiques a nivell cognitiu, comunicatiu i de personalitat.

 

 
La Darling pasturant feliçment
 
Font: Facultat de Veterinaria UAB