El centre

El centre

Celebracions

Per molts anys!!!!

Aquest mes estem de celebracions en Sergi el dia 16 en va fer 27

I en Roger el dia 29 n'ha fet 12