El centre

El centre

Viure en un entorn molt higiènic augmenta la possibilitat de contraure malalties com l'esclerosi múltiple

Els casos d'esclerosi múltiple s'han duplicat en els últims 15 anys a l'estat espanyol. Aquest augment s'explica, en part, per la millora en els mètodes de diagnòstic d'aquesta malaltia crònica en què el sistema immunitari fa malbé les neurones.

 

Però experts com Xavier Montalban, director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, apunten factors ambientals. Per exemple, viure en un entorn cada vegada més higiènic redueix el nombre d'infeccions, però augmenta el risc de malalties immunològiques, com ara l'esclerosi múltiple. També ho fan el tabaquisme o els nivells més baixos de vitamina D a la sang, a causa d'una menor exposició al sol.

En paral·lel, i gràcies als nous criteris de detectar la malaltia, el 50% dels pacients poden confirmar el seu diagnòstic des del primer brot. Però, tal com explica el doctor Montalban, cal afinar-los més.

"Abans, un pacient podia tardar 8 anys a ser diagnosticat d'una forma correcta i havia de visitar molts especialistes. Ara això ha disminuït ostensiblement, però encara tenim problemes. I el que també està passant és que tenim un excés de diagnòstics, hi ha pacients que reben l'etiqueta d'esclerosi múltiple i que resulta que no la tenen."

Encara que existeixen fàrmacs per frenar la progressió de l'esclerosi i evitar l'aparició de nous brots, l'objectiu ara és mirar de regenerar zones malmeses. "La major part de la recerca que estem fent és per arribar a un fenomen de neuroprotecció o de neuroregeració. Estem una mica lluny però és el que ens toca fer."

L'esclerosi múltiple afecta actualment més de 46.000 persones a l'estat espanyol.

Font: 3/24

 El sistema immunològic deixa de crear defenses si no li calen (viure dins d'una bombolla on tot es esterilitzat i higienitzat li fan un mal favor al nostre organisme) Viure en contacte amb la Natura, els animals, sentir el fred, la calor (de manera moderada) fa que el cos vagi creant les seves defenses, enfortint de manera natural i progressiva fent que ens sentim més sans i forts, tant física com emocionalment.