El centre

El centre

Anem a jugar- quin animal és?