El centre

El centre

La força creadora o destructora de les paraules
Venim d’una generació en que encara pesava molt corregir amb  retrets, càstig,  ordres que s'acaten sense discussió, On no hi havia massa espai pel diàleg i sovint voler donar la teva opinió feia que l’altre es sentís qüestionat. La indefensió apresa dificulta el creixement i alhora l'obertura cap a l'altre. Hem de qüestionar-nos si seguim reproduint aquest models, causant patiment i dolor a nosaltres i als essers que ens envolten.

Dir les coses assertivament es la gran assignatura pendent, aprendre a gestionar i expressar les emocions, sense por a ser censurat, sentir-nos qüestionats, jutjats, desvalotirzats..... ni fent que ens posem a la defensiva. Expressar de forma amorosa quines son les necessitats i en cas de discrepàncies respectant el que l’altre sent i diu

Nosaltres podem triar si escollim el poder creatiu de les paraules o el destructiu.