El centre

El centre

Els límits i les normes

Si hem tingut uns pares molt normatius i/o castradors podem esdevenir sense adonar-nos passant a l'altre polaritat pares amb poques normes i pocs límits. Pares laxes que confonen als fills ( es el meu col·lega o el meu pare o mare?).
En sistèmica es pot veure com que els pares que no ocupen el seu lloc, els fills passen agafar la càrrega i a responsabilitzar-se,  a fer de papa o de mama dels seus pares.
Això desordena els sistema i es perden els papers.
Els fills per créixer els calen límits un vincle segur, que vol dir et dic que no i fins aquí, per que t'estimo i vull veure't créixer.
Posar límits i normes amorosament. Sense crits ni amenaces.