El centre

El centre

Cavall la calma

La calma.  És una de les actituds més difícils de mantenir quan es treballa amb un cavall i alhora una de les  més importants. Si no mantenim la calma fem que el cavall es contagi.