El centre

El centre

Avui es el cumple d'en Josep M
Per molts anys Josep M, que t'ho passis molt bé.